Subvencions per a la modernització del Comerç – Next Generation – 2ª convocatòria

Beneficiaris

 • Autònoms i petites i mitjanes empreses, titulars d’un establiment de comerç al detall i com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. L’activitat principal del negoci, haurà de ser alguna de les activitats següents:
  – CNAE 45 – Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes. 
   – CNAE 47 – Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes.

 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Queden excloses les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic, les fundacions, i els col·legis professionals.

Termini

Des del 20/6/2023 a les 9h fins al 19/7/2023 a les 14h.

Despeses subvencionables

En l’àmbit de les empreses de comerç:

 1. Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.
 2. Despeses referides a la transformació del punt de venda.
 3. Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular.

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç:

 1. Millora de l’atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
 2. Inversió en canals digitals de les associacions
 3. Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
 4. Mètriques i anàlisis del mercat
 5. Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
 6. Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 7. Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, marketing digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats amb la venta online.

Sol·licitud

Bases publicades

19 de juny de 2023