Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de vulnerabilitat

Beneficiaris

  • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Les corporacions de dret públic.
  • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

Termini

Del 3 de novembre del 2023 fins al 29 de desembre del 2023

Les persones o entitats sol·licitats disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds d’un mes des de la data d’inici del contracte de treball

Import de l’ajut

Per a aquesta convocatòria s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no seran subvencionables les substitucions.

La subvenció consisteix en un mòdul econòmic mensual, en funció dels grups de cotització:

  • Grups 3 – 7: 1.324,27 euros
  • Grups 8 – 11: 1.033,65 euros

La quantia es determinarà multiplicant el mòdul per a 12 primers mesos dels 36 que comporta el període subvencionable.

Bases reguladores

Sol·licitud

7 de novembre de 2023