Subvencions en l’àmbit del Comerç – CCAM. Programa 4: suport per a l’obertura i la reforma de comerços i serveis

Beneficiaris

Persones autònomes i empreses individuals, associades o agrupades, amb un establiment a peu de carrer operatiu a Catalunya, amb llicència d’obertura del 2023 i, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques de:

  • Comerç al detall.
  • Serveis (Tallers mecànics, Serveis fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions, Tintoreria i bugaderia, Perruqueria i salons d’estètica i bellesa, Bars, cafeteries i restaurants, Serveis de menjar preparat i catering, Agències de viatges detallistes).

Termini

Des del 22/6/2023 fins el 31/12/2023 o exhaurir pressupost.

Quantia

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Despeses subvencionables

Àmbit 1: recuperació dels locals buits
– Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments
 Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis  (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en com a mínim, els darrers 5 anys), a excepció de les despeses derivades de l’àmbit 3 (adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa).

Àmbit 3: adaptació de les portes
– Despeses derivades de l’adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa d’estalvi i eficiència energètica.

Sol·licitud

Bases publicades

20 de juny de 2023