Subvencions dels projectes BruixIT per:

  • promoure el creixement i la consolidació d’empreses emergents de base tecnològica liderades per dones; i,
  • potenciar projectes d’innovació i sobirania tecnològica en el marc del cooperativisme, donant suport a processos que permetin mancomunar recursos i invertir conjuntament per desenvolupar i adaptar eines tecnològiques i digitals per estendre’n l’ús a sectors poblacionals en risc d’exclusió digital

Beneficiaris

Línia 1, BruixIT – Projectes per a empreses de base tecnològica liderades per dones.

  • Empreses emergents (startups), siguin empreses mercantils (SL o SA), cooperatives o societats laborals emergents, constituïdes tres anys abans de la publicació de la convocatòria i que tinguin, com a mínim, una dona a l’equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l’empresa o en el consell rector de la cooperativa i que exerceixi alguna àrea de responsabilitat a l’entitat). Les dones de l’equip fundador hauran de ser propietàries d’un mínim del 50% de l’entitat en accions escripturades.

Línia 2, Coop de BruixIT  – Projectes d’innovació digital i tecnològica.

  • Eix A, Projectes d’intercooperació de disseny, creació, desenvolupament, transformació i implementació de nous productes i serveis tecnològics i digitals que s’emmarquin en el cooperativisme = Intercooperació d’un mínim de dues societats cooperatives
  • Eix B, Projectes vinculats a la sobirania tecnològica. – Societats cooperatives de manera individual

Termini

Termini per presentar la solicitud per definir.

Despeses subvencionables: 

  • Despeses d’inversió.
  • Despeses en concepte de serveis per l’assessorament i l’acompanyament de processos de registre, llicències,patents i protecció de propietat intel·lectual.
  • Desenvolupament de programari (software).
  • Contractació de talent femení i de talent jove (menors de 35 anys).

Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han d’executar en el termini comprès entre l’1 de desembre de l’any de publicació de la resolució de convocatòria i els 12 mesos posteriors.

Es podran subvencionar les actuacions incloses en el projecte presentat i que siguin necessàries per al seu desenvolupament. Alguns exemples d’aquestes actuacions poden ser: la creació de prototips, la miniaturització, l’ampliació de l’escala, el disseny, la verificació del rendiment, les proves o les demostracions de producte, el desenvolupament de línies pilot, la validació per a la replicació del mercat i altres activitats destinades a aportar la innovació per rebre finançament i accedir al mercat.

Bases reguladores

21 de setembre de 2023