Subvencions del Programa Ocupació + Transformació

Beneficiàries

Persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives, que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) i que la seva data d’inici d’activitat económica sigui anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

Objectiu

Oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

Import de l’ajut

5.000 euros

Requisits

  • No haver resultat beneficiaries de l’anterior convocatòria d’aquest ajut. 
  • Mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció
  • Dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

Termini

Del 20 de febrer a les 9h fins al dia 28 de febrer a les 15h

Sol·licitudaquí

23 de febrer de 2023