Subvenció Autoocupació joves – Garantía Juvenil

Beneficiaris

Persones entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) que hagin posat en marxa un projecte professional des del 1 de gener del 2023. Es reserven 500.000€ del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

Termini

Del 18/7/2023 fins el 20/9/2023

Requisits

  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, des de l’1 de gener de 2023 fins el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda.
  • Durant tot aquest temps no es pot estar contractada com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

Bases publicades

Sol·licitud tràmits

28 de juliol de 2023