Start-Up Capital

Beneficiaris

Empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya.

Termini

Del 21 de març al 30 d’abril del 2024 a les 14 h

Import de l’ajut

  • La intensitat de l’ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000 € per projecte.  
  • Ajut en espècie: l’empresa rebrà l’assessorament d’un consell assessor format per un/a mentor/a que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte. L’empresa escollirà a un mentor o mentora del directori d’acreditats com a mentors o mentores d’empreses emergents (start-up) vigent en la data de sol·licitud de l’ajut i que poden ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ. Aquest servei està valorat en 1.000 €. 

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

21 de març de 2024