Sobreviu el 71% d’empreses creades l’any 2017 amb l’assessorament del Centre Local de Servei a les Empreses de l’Ajuntament de Vic/Creacció

En la demarcació de Barcelona, la taxa de supervivència és de prop del 60% 

La taxa de supervivència al cap de tres anys per a les empreses creades el 2017 amb l’assessorament dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la demarcació de Barcelona és del 59,9%, segons dades que recull un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona en què han participat 39 CLSE que havien ajudat a crear almenys 10 empreses amb pla d’empresa o alguna altra eina anàloga per a l’anàlisi de viabilitat. 

De mitjana, les empreses assessorades pels CLSE que es mantenen en funcionament tenen 2,0 treballadors (l’any 2020, al cap de 3 anys). Aquesta xifra és un 43% superior a la mitjana de treballadors en el moment de la seva creació l’any 2017 (1,4 treballadors). A més, el 62,4% de les empreses ha facturat fins a 50.000€ en el darrer any. 

Pel que fa a les empreses tancades, sis de cada deu van clausurar la seva activitat per motius econòmics, mentre que el 40% esmenta altres motius. Cal destacar que tres de cada 10 persones ja ha creat una altra empresa o té pensat fer-ho.

A més, el 17,5% de les empreses tancades ho van fer el 2020. Tres de cada quatre empreses tancades al llarg del 2020 consideren que la crisi de la Covid-19 ha influït molt o bastant en el tancament de l’empresa.

 

El 71% d’empreses creades l’any 2017 amb l’assessorament del CLSE de l’Ajuntament de Vic/Creacció, sobreviu.

Pel que fa al CLSE de l’Ajuntament de Vic/Creacció, participa en aquest informe amb  32 empreses creades amb pla d’empresa per a l’anàlisi de viabilitat i la taxa de supervivència d’aquestes ha estat del 71%, col·locant-se així, en la cinquena posició del rànquing dels CLSE de la demarcació de Barcelona amb major taxa de supervivència de les empreses a tres anys. 

Així mateix, en el cas de nombre de treballadors de les empreses que segueixen en funcionament, es situa en 2,9 treballadors, pujant un 0,9 la mitjana de la demarcació. 

Des del CLSE de l’Ajuntament de Vic/Creacció tot i participar en l’estudi amb 32 empreses en va acompanyar 46 durant la seva creació al 2017, i s’observa, en els darrers anys, la tendència d’augment de supervivència de les empreses creades, constatant que les empreses assessorades des dels Centres Locals de Serveis a les Empreses tenen 1,3 punts per sobre de taxa de supervivència en referència el que no són acompanyats pel servei.

Es pot visualitzar la nota de premsa completa i l’estudi a la web de la Diputació de Barcelona, en aquest enllaç

18 de maig de 2021