S’obre una nova línia d’ajuts per al finançament de les empreses d’Economia Social

La Generalitat de Catalunya ha obert, aquest mes de juliol, una nova línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’Economia Social. La convocatòria està regulada per l’Ordre TSF/ 176/2016, de 20 de juny, i en relació amb l’edició anterior presenta millores en les condicions econòmiques del finançament.

El termini de presentació del formulari de sol·licituds es va iniciar el passat 5 de juliol i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Beneficiaris

 • Societats cooperatives, incloses les agràries.
 • Societats laborals i federacions de cooperatives.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Les federacions de les entitats de l’economia social
 • Empreses d’inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Fundacions i associacions inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

Els préstecs objecte d’ajut són els següents:

 • Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial.
 • Préstecs per a capitalització d’entitats.
 • Préstecs per circulant.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Consulteu el contingut de la normativa.
Accediu a l’oficina virtual de tràmits.

22 de juliol de 2016