S’obre una nova convocatòria d’ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Oberta una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, (DOGC núm. 8170, de 6.7.2020), modificada per l’Ordre ARP/163/2020, de 23 de setembre (DOGC núm. 8236, de 29.9.2020).

 

Més informació a agricultura.gencat.cat

7 d'octubre de 2020