S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis

Objecte:
Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector del programa següent:
– Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.

Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 5 de maig de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d’octubre de 2021 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021.

Més informació DOGC
CCAM

5 d'octubre de 2021