S’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn

Objecte
Es fa pública la convocatòria per la concessió dels ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors.

Persones beneficiàries
Professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat o d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta al cens de l’IAE, que han estat obligades al tancament.

Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00
hores del dia 17 de maig de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 31 de maig de 2021.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa

Més informació aquí

14 de maig de 2021