S’obre la convocatòria de les subvencions de la Generalitat adreçades a les empreses de comerç, artesania i moda

La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha posat en marxa el pla de subvencions per al comerç, l’artesania i la moda. Fins al proper 23 de maig, les empreses i autònoms poden presentar les sol·licituds per acollir-se als ajuts.

El pla d’ajuts del CCAM per al 2019 inclou aquest any 11 línies de subvenció diferents orientades al foment en les accions col·lectives d’entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció, comercialització i la millora de la gestió de l’empresa artesana. Com a novetat, enguany s’ha obert una nova línia d’ajuts orientada al suport a la millora dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària

1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç
Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

2. Suport a la professionalització del món associatiu.
Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:
a) Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat.
b) Projectes per promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, mantenir i desenvolupar el talent i la formació, i per fomentar la internacionalització.

3. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària.
El programa de competitivitat dels mercats té com objectiu facilitar els recursos necessaris perquè els mercats municipals catalans sedentaris i no sedentaris siguin més forts i competitius i.

4. Suport a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.
El que es vol és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al nucli històric i els seus eixamples, evitant el trencament del continu comercial. Aquesta línia s’orienta a dos tipus d’accions: d’una banda, la recuperació de locals buits i d’una altra, la reforma d’establiments.

5. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.
Els objectius són motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, i creant estratègies que integrin botiga física i online.
 
6. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.
Es tracta de dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus eixamples. Reduir el número de desplaçaments mitjançant la instal·lació de sistemes de recollida als establiments.

7. Programa per a la internacionalització de la moda.
L’objectiu és augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la seva diversificació.

8. Programa per a la internacionalització de l’artesania.
Es vol promoure la internacionalització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió de caràcter internacional.

9. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.
L’objectiu és promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió.

10. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.
Es tracta de dotar d’eines que millorin la gestió i els processos de disseny i producció de les empreses artesanes.

11. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.
El propòsit és prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya.

Més informació i bases aquí

6 de maig de 2019