S’obre el tràmit d’inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu

Objecte:
Obrir el tràmit d’inscripció prèvia a l’ajut extraordinari que té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, així com de les persones treballadores amb contracte fix discontinu amb bases reguladores més baixes de la prestació extraordinària.

Persones beneficiàries:

a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives. Inscripció prèvia: La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Procediment: 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”

Termini:
El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Més informació aquí

DOGC aquí

8 de febrer de 2021