S’obre el termini per sol·licitar les subvencions 2015 des del Consorci per al Comerç, l’Artesania i la Moda de Catalunya (CCAM).

S’ha obert el termini per sol·licitar les subvencions 2015 des del Consorci per al Comerç, l’Artesania i la Moda de Catalunya (CCAM). Les subvencions es destinen a empreses creades i s’emmarquen principalment en tres línies:

> Participació en fires directament relacionades amb l’activitat artesanal catalogades com a tal en el Decret 182/2014, de 30 de setembre. S’exclouen activitats d’artesania alimentària. Se subvenciona un 50% de les despeses (IVA exclòs) amb un màxim de 5.000€.

> Inici de venda on-line o e-commerce durant l’any 2015 (sempre i quan es disposi d’un establiment físic vigent). Se subvenciona el 50% de les despeses (IVA exclòs) amb un màxim de 3.000€.

> Transmissió o traspàs d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda durant l’any 2015 (excloent empreses e-commerce): se subvenciona un 10% de les despeses (IVA exclòs) amb un màxim de 6.000€.

El termini per a presentar les sol·licituds s’inicia el 21 d’abril i finalitza el 12 de maig, a excepció de la línia de traspassos d’activitats que s’allarga fins el 31 de desembre o fins a exhauriment de pressupost. Cal consultar els requisits per ser empresa beneficiària. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç http://www.ccam.cat/ca/Cos/serveistramits:incentius:subvencions2015 o podeu adreçar-vos als serveis d’emprenedoria i empresa de Creacció (c/ Dr. Junyent, 1 (08500) Vic).
PDF de la resolució per la qual es fan públiques les bases dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya, i s’obre la convocatòria corresponent.

27 d'abril de 2015