Servei de consultes a mida

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D’OSONA
INDICADORS

XX

Visites al web

XX

Usuaris al web

XX

Consultes i peticions

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D’OSONA

Servei de consultes a mida

Disposa d’un servei de consultes per a agents locals i la ciutadania en general al web de l’Observatori. Les consultes fan referència a dades d’indicadors socioeconòmics de l’Observatori.

INDICADORS

XX

Visites al web

XX

Usuaris al web

XX

Consultes i peticions