Segona convocatòria d’ajuts de certificació internacional del programa “Mentoring i suport a la internacionalització”

Objecte

Donar suport a les empreses en l’obtenció de les certificacions per la comercialització internacional dels seus productes i serveis fora de la UE, amb la finalitat de facilitar l’accés a nous mercats i/o clients, així com millorar el valor afegit de les seves exportacions.

Beneficiaris

PIMES exportadores inscrites al Cens IAE. Amb producte, servei o marca pròpia i tenir una facturació superior a 300.000 € en l’últim exercici comptable tancat.

Termini

31 de maig de 2024 (o fins a esgotar el pressupost)

Import de l’ajut

El pressupost assignat a la convocatòria d’ajuts és de 4.320.000 €. L’empresa rebrà fins a 20.000 € d’ajut econòmic, sobre un pressupost màxim elegible de 25.000 €. Les despeses hauran de ser prefinançades per les empreses beneficiàries, que assumiran, a més, el 20% del cofinançament. 

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

25 d'abril de 2024