S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19