S’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Amb la resolució EMC/1798/2017, de 27 de juliol de 2017, s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, amb l’objecte de regular la concessió dels ajuts del .

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria d’aquests ajuts.

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació.
Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.

Característiques
El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització, els proveïdors dels quals seran les entitats empresarials acreditades per ACCIÓ com Agents de Suport a la Internacionalització.

Quantia
La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 4.000 euros.

Consulteu el contingut de la normativa

28 de juliol de 2017