S’aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Aquesta mesura consisteix en un ajut econòmic per als productors agrícoles o ramaders que donin al Banc d’Aliments productes que no hagin pogut vendre degut a la crisi provocada per la COVID-19. Els beneficiaris són els productors, cooperatives o societats agràries de transformació de fruita, verdura i hortalisses, de carn de boví, oví-cabrum, conill o pollastre, d’ous, de llet i productes làctics frescos, de mel, oli d’oliva verge, melmelades o cremes vegetals o productes elaborats del porc.

Han de complir els següents requisits:

  • Haver presentat la DUN 2020. Els operadors que no estiguin obligats a presentar la DUN han d’estar inscrits en els registres corresponents.
  • Tenir la condició de PIME d’acord amb els criteris establerts a la normativa europea
  • Tenir un decrement de facturació de com a mínim el 30% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació d’algun dels mesos d’abril, maig i juny del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior, a causa de la pèrdua de canals de comercialització motivada per la crisi
  • Els productors que formin part d’una cooperativa o SAT que sol·liciti l’ajut no podran sol·licitar-ho com a productors individuals si ho ha sol·licitat l’agrupació o organització de productors a la qual pertanyen.

Els ajuts oscil·laran entre 4.000 € a 10.000 € per productor, segons el tipus de producte, o 75.000 € per a agrupació de productors amb un percentatge d’ajuda del 85% del valor del producte no venut. En cas de productes amb certificació DOP o IGP, o amb el segell de venda de proximitat, de producció ecològica, integrada, o Marca Q, l’import pot arribar al 95%.

 

Més informació aquí

7 de juliol de 2020