Línia de subvencions per la recerca industrial i desenvolupament experimental

Publicada la resolució EMC/1845/2016, d’11 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, i s’obren les convocatòries per a l’any 2016, l’objectiu de la qual és crear ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya.

Termini de presentació
Sin título

Beneficiaris:
Empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg).
Els agents del sistema de R+D+I no poden ser beneficiaris, únicament podran participar en el projecte dins la partida de col·laboracions externes i sempre que aportin valor afegit al projecte.

Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.
Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.

Característiques del projecte
El pressupost mínim global del projecte serà:

  • Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.
  • Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empreses i regulades per un acord d’agrupació i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).

Els projectes hauran d’estar emmarcat, dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i hauran d’identificar els àmbits sectorials d’impacte del projecte dins dels sectors identificats en l’estratègia RIS3CAT (Química, Energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries culturals basades en l’experiència). Més informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/

Consulteu el contingut de la normativa

29 de juliol de 2016