S’aixeca la suspensió d’activitats de rehabilitació i reforma d’edificis

El Ministeri de Sanitat, a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Ordre Ministerial SND/440/2020, per la qual es modifica la suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció d’edificis existents en què hi hagi risc de contagi de la covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

La reactivació d’aquestes activitats es podrà realitzar en aquelles unitats territorials en Fase 1 i posteriors i, en tot cas, s’han de garantir les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat.

Més informació aquí

 

25 de maig de 2020