Resum dels ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya