ResiduRecurs, un instrument per facilitar la gestió dels residus industrials

La plataforma, virtual i gratuïta, posa en contacte empreses per simplificar la compravenda i l’intercanvi de subproductes i matèries primeres

Creacció i el Consell Comarcal, juntament amb les oficines de promoció econòmica d’Osona, col·laboren amb la borsa de subproductes i matèries primeres ResiduRecurs, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una plataforma virtual i gratuïta de compravenda i intercanvi de subproductes, residus i matèries primeres entre empreses. L’objectiu de la iniciativa passa per promoure la recuperació i reintroducció de materials a les cadenes productives, aconseguint d’aquesta manera complir amb l’objectiu principal de l’economia circular i mantenir els materials el màxim temps possible en els cicles productius.

Visita aquí la web de ResiduRecurs

En aquesta base de dades s’hi agrupen les ofertes i demandes pròximes a la comarca per simplificar la identificació de possibles operacions de compravenda entre empreses a escala local i fomentar la proximitat de les transaccions. Es tracta d’un espai segur i eficaç que facilita a les empreses negociar amb altres usuaris i convertir els seus residus en recursos, impulsant la innovació verda.

L’ús de la borsa de subproductes porta associat molts beneficis. D’entrada permet negociar amb altres empreses i reduir el cost de la cerca de solucions per als residus i primeres matèries. També es facilita el tancament dels cercles dels material i es fomenta la creació de nous serveis i productes en el marc de l’economia circular. Per últim, i no menys important, es promouen sinergies entre les empreses en un entorn territorial proper.

Com funciona la plataforma?

El funcionament és molt simple. Qualsevol empresa que estigui interessada en la compravenda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries s’ha de registrar com a usuari. Els usuaris poden publicar i consultar tants anuncis d’oferta i demanda com desitgin, de tot tipus de materials.

Un cop registrat, es poden personalitzar les cerques, guardar anuncis preferits i generar alertes. El portal permet buscar per tipus de matèria, tipologia de recurs o segons la distància. També es pot contactar directament amb les altres empreses. Si s’arriba a una acord, la transacció comercial és privada entre les empreses implicades, que són les responsables de l’operació.

En l’àmbit industrial d’Osona es prioritza començar a treballar amb els següents materials: fusta de palet, de caixes de mobles (lacada o vernissada); paper cartró de qualitat, brut o mixt amb plàstics; plàstic film, dur de caixes, mixt per a valorització energètica o per a la fabricació de mobiliari; PVC tubs i altres; greixos; porex; altres tipus de plàstics i olis usats o semiusats de motor i olis de cuina.

Una gestió dels residus més sostenible

En els propers anys, el canvi en la gestió dels residus municipals i industrials serà notable. La saturació dels centres de tractament dels residus, els alts costos de la gestió dels residus no reciclats i els requeriments de la legislació europea, que no trigaran en incloure sancions, ens posen davant d’un repte que no pot esperar més, tal com explica Jordi Baucells, assessor de Biodiversitat.cat: “S’ha de segregar, reciclar i valoritzar els residus molt més del que s’està fent ara, i així minimitzar els costos ambientals que tenen els residus generats per les activitats econòmiques”.

D’aquesta manera també generarem economia dels subproductes, innovació, nous llocs de treball i, per sobre de tot, respectarem el medi que ens envolta i que ens ha permès generar riquesa i benestar fins l’actualitat.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Residus estatal, la llei catalana es preveu que entri en breu. Les noves gestions de recollida en l’àmbit municipal complicaran de ben segur la gestió de les petites i mitjanes empreses.

Des dels municipis s’aniran implantant cada vegada més sistemes de recollida i reciclatge en origen dels residus municipals que anomenem d’alta eficiència -amb metodologies de recollida de residus porta a porta i amb contenidors intel·ligents d’accés controlat- per poder arribar a índexs de recollida selectiva superiors al 70%. Aquests nous sistemes impliquen que els contenidors d’accés lliure a la via pública aniran desapareixent progressivament, i tots els residus, els generats per l’activitat domèstica i els que generen les activitats econòmiques, s’hauran de gestionar mitjançant sistemes personalitzats.

Moltes petites empreses ubicades a nuclis urbans utilitzen, de forma incorrecta, els contenidors per desfer-se d’una part dels residus. Una mala praxi que un futur no massa llunyà no tindrà sortida. Caldrà buscar alternatives.

22 de desembre de 2022