“Reempresa a pagès” promou el relleu d’explotacions agràries en funcionament

L’aliança entre Creacció, Cooperativa Plana de Vic i EFA Quintanes vol promoure el nou model d’emprenedoria i creixement al sector agroalimentari de la comarca.

Creacció, Cooperativa Plana de Vic i EFA Quintanes s’han unit en el marc del programa “Reempresa a pagès”, amb l’objectiu de treballar per la transició de les explotacions d’Osona cap a un model més sostenible a nivell econòmic, mediambiental i humà.

La iniciativa vol assegurar l’arrelament al territori i el relleu generacional per revertir la tendència dels darrers anys a l’abandonament de les explotacions i les integracions. A més, “Reempresa a pagès” fomenta nous models de negoci i emprenedoria al sector agroramader en tots els nivells i agents (des dels centres formatius, fins a l’explotació, passant per entitats diverses).

Per iniciar el programa, s’ha dissenyat una prova pilot en una explotació de boví on, a través d’un acompanyament per part de la Cooperativa i Creacció, s’avalua el model de negoci i es vetlla per un relleu amb joves estudiants de Quintanes. El model s’ha presentat als estudiants, així com l’itinerari de pràctiques en modalitat dual al qual poden optar i la possibilitat que puguin esdevenir propietaris d’una explotació, un cop finalitzat tot el procés.

Així, Creacció acompanya el procés de transmissió des de l’inici, contrastant la informació proporcionada tant per les persones cedents com per les persones reemprendores que es volen fer càrrec de l’explotació, fins al final amb la signatura del contracte de compravenda.
Creacció aporta una posició neutral entre les dues parts i la professionalitat i experiència en el marc del programa Reempresa que ha permès tancar diverses operacions al llarg dels anys. També ajuda en la valoració de l’empresa i en la realització del pla d’empresa.

La reemprenedoria o emprenedoria liderant un projecte ja en funcionament s’ha demostrat com a exitosa tenint en compte que l’índex de supervivència de les empreses cedides és del 75%. Està contrastat que reemprendre és 7 vegades més fàcil que no pas començar de zero.
Més informació a empresa@creaccio.cat

 

*Imatge: presentació del projecte, als alumnes del CFGM de Producció Agropecuària de l’Escola Quintanes

7 d'octubre de 2021