Recomanacions per l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400m2

Recomanacions per a l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400 m2:

* Els clients han de ser atesos de manera individual: un únic client per professional.

* S’ha d’establir un sistema de cita prèvia.

* La distància entre clients ha de ser de 2 metres.

Via: canalsalut

4 de maig de 2020