Què significa ser autònom? Avantatges i inconvenients

Catalunya, a finals de juny de 2023, tenia registrades més de 550.000 persones treballadores autònomes. Aquesta figura tan estesa al nostre país és escollida sobretot per comerços al detall i per professionals com lampistes, electricistes, pintors, decoradors, etc.

Qui és una persona treballadora autònoma?

L’empresari individual, popularment conegut com a treballador autònom, és la persona física que: realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre; la fa de forma habitual personal, directa i per compte propi ; ho fa fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona i pot tenir o no treballadors.

En aquests casos, l’activitat empresarial adopta el nom de la persona física titular del negoci, tot i que també és possible actuar amb un nom comercial.

És una de les formes més freqüents de creació d’empresa a Catalunya i la que s’associa amb l’autoocupació, ja que el propietari de l’empresa és al seu torn treballador en la mateixa, independentment de l’activitat que desenvolupi i del tipus de treball que realitzi.

Vols constituir una empresa i no saps per on començar? 
Al punt PAE de Creacció t’ajudarem amb tots els tràmits!

A l’hora de crear una empresa, aquesta figura sol ser escollida fonamentalment pels comerços al detall (botigues de roba, aliments, papereries, articles de regal, joieries, quioscos de premsa, etc.), i per professionals com lampistes, electricistes, pintors, decoradors, etc.

Les característiques de les persones treballadores autònomes

 • Control total de l’empresa per part del propietari, que dirigeix la gestió.
 • La personalitat jurídica de l’empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari), qui respon personalment de totes les obligacions que contregui l’empresa.
 • No existeix diferenciació entre el patrimoni mercantil i el seu patrimoni civil (personal).
 • No precisa procés previ de constitució. Els tràmits s’inicien al començament de l’activitat empresarial.
 • L’aportació de capital a l’empresa, tant en la seva qualitat com en quantitat, no té més límit que la voluntat de l’empresari.

Avantatges

 • És una forma empresarial idònia per al funcionament d’empreses de mida molt reduïda.
 • És la forma que menys gestions i tràmits ha de fer per a la realització de la seva activitat, ja que no ha de realitzar cap tràmit d’adquisició de la personalitat jurídica.
 • Pot resultar més econòmic, atès que no crea persona jurídica diferent del propi empresari.

Inconvenients

 • La responsabilitat de l’empresari és il·limitada.
 • Respon amb el seu patrimoni personal dels deutes generats en la seva activitat.
 • El titular de l’empresa ha de fer front en solitari a les despeses i a les inversions, així com a la gestió i administració.
 • Si el volum de benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius elevats ja que la persona física tributa per tipus creixents com més gran és el seu volum de renda, mentre que les societats de reduïda dimensió (menys de 8 milions d’euros de xifra de negocis) tributen al tipus del 25% sobre els primers 120.202,41 euros de beneficis.

Més informació sobre la responsabilitat de l’empresari individual, des del Canal Empresa

16 d'octubre de 2023