Què ha fet Creacció aquest 2023?

La Memòria 2023 recull les activitats de l’agència, entre les quals destaquen el suport a la creació d’empreses, l’allotjament de projectes emprenedors, la promoció de comunitats empresarials, la captació de projectes europeus i els projectes estratègics que es treballen conjuntament amb els agents del territori

Creacció ha presentat la memòria de 2023, on es recullen totes les activitats de l’agència, en la que hi treballen 21 persones. El pressupost per aquest exercici ha estat d’1.413.965,79, un 4,25% més que a l’any 2022. Aquesta quantitat s’ha cobert a través de diverses vies: subvencions, 814.645,81 € (58%); encàrrecs de gestió, 443.042,76 € (31%); prestacions de serveis, 82.568,84 € (6%); i altres ingressos, 73.708,38 € (5%).

Creacció, l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement d’Osona treballa per millorar la competitivitat econòmica, social i mediambiental de les empreses d’Osona; aconseguir un teixit emprenedor potent que generi activitat econòmica i ocupació de qualitat; fomentar l’ocupació i la qualificació de les persones i impulsar el talent local; articular la participació dels agents per abordar els reptes del territori; millorar el desenvolupament sostenible de la comarca; i generar, concentrar i activar coneixement per facilitar la presa de decisions.

Això es fa detectant tendències i necessitats, generant i activant coneixement i actuant amb projectes i serveis. En aquest context, és clau la tasca de l’Observatori Socieconòmic d’Osona, que aporta coneixement per a la presa de decisions i facilita l’accés a les dades en obert.

Si ens concentrem en les xifres, des de l’àrea d’emprenedoria podem destacar que s’han ajudat a crear 59 empreses i 70 llocs de treball. A més, s’han assessorat 121 projectes i s’han organitzat tallers de sensibilització, adreçats sobretot a la comunitat educativa, on hi han participat uns 2.400 alumnes.

També s’han impulsat diversos programes: Esprint, per a la maduració d’idees en projectes emprenedors; Creixement de vendes, adreçat a petites empreses agroalimentàries d’Osona i el Lluçanès; Engrana, per a projectes d’elaboració de productes agroalimentaris i naturals; i Formació per empreses i emprenedors, un programa de formació aplicada per empreses i emprenedors sobre model de negoci, màrqueting i comercialització, economia i finances i networking, en el que hi han participat 246 persones.

Consulta la memòria 2023, aquí

Creacció promou l’allotjament de projectes emprenedors, a Casa Convalescència i el VIT, on aquest any s’hi han sumat 12 places més. A finals de 2023, hi havia un 95% dels llocs ocupats al VIT i un 80% a Casa Convalescència, amb 51 empreses que generen prop d’un centenar de llocs de treball.

Pel que fa a l’àrea d’empresa, s’han fet assessoraments especialitzats a vuit empreses en el sector agroalimentari; a 17 més en l’àmbit d’accés al finançament; 16 en processos de digitalització; i a 24 cedents i 30 reemprenedors en processos de transmissió empresarial.

Comunitat de professionals, empreses i agents

Una altra de les tasques importants de Creació és la promoció de comunitats de professionals, empreses i agents, que comparteixen característiques, interessos i objectius comuns i que generen un espai o marc de treball col·laboratiu amb la finalitat de compartir coneixement, reptes, inquietuds i establir sinergies.

Actualment n’hi ha actives quatre: Osona Benestar Laboral 360, amb responsables de prevenció de riscos laborals; la taula de polígons de Vic; Osona Tic Talent i Translog, un grup d’empreses de transport i logística que s’han constituït com a associació.

Transició verda

Creacció està totalment implicada en la transició verda i la necessitat de reduir la petjada de carboni, a causa de la crisi climàtica. En aquest marc, s’impulsen diversos projectes.

Proenergia Osona, on 64 empreses gestionen conjuntament la compra d’energia, d’origen 100% renovable, per tal d’estalviar costos i millorar les condicions contractuals amb les distribuïdores.

Un altre programa assessora empreses industrials per a la disminució i revalorització dels residus industrials de la comarca d’Osona i el Lluçanès. També se sensibilitza indústries productores de residus industrials i els seus gestors sobre la revalorització i la correcta separació dels residus i els avantatges econòmics i empresarials que això pot suposar.

Sostenibilitat i economia circular, amb formació empresarial per una transformació de l’empresa cap a un desenvolupament més sostenible.

Aquest any s’ha impulsat el programa pilot Gestor energètic compartit, que ha aconseguit un estalvi de 53.000€, entre les 13 empreses participants, durant els sis mesos d’implementació.

El talent

La formació a mida i la intermediació entre empreses, centres d’FP i agents del territori són claus en la generació, captació i fidelització del talent per les empreses de la comarca. En aquest context, Creacció dona suport a diversos programes: formacions a mida de les necessitats empresarials; formació ocupacional dual per a joves, en àmbits com la fontaneria i calefacció, muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables o sociosanitari; formació per a treballadors en actiu, de reciclatge professional per tal d’adaptar-nos als nous canvis tecnològics. També es fomenta la generació de talent digital i es connecta a les empreses TIC de la comarca.

Un altre programa paral·lel és el DOT, on Creacció connecta el talent d’Osona que desenvolupa la seva trajectòria professional fora de la comarca amb el territori, amb l’objectiu de posicionar l’ecosistema del coneixement.

Una mirada cap a Europa

Un dels àmbits on l’agència ha apostat fort és Europa i la internacionalització. Aquest any, l’Oficina de Relacions Internacionals i projectes europeus ha aconseguit tres projectes amb un pressupost total de 675.272€ concedits a Osona: Accelero, Beyond the Urban i Proxterra.

L’Oficina de relacions internacionals i projectes europeus d’Osona impulsa el coneixement i les relacions en l’àmbit internacional des de i cap a la comarca. D’una banda, es proposen activitats de sensibilització i coneixement dels afers europeus internacionals i, de l’altra, es posiciona el territori i els seus projectes a l’esfera internacional.

Osona, reptes de futur

Els agents del territori van signar el març del 2022 el manifest “Osona, reptes de futur”, on van consensuar una agenda estratègica per treballar d’acord amb cinc línies; la transformació del sector agroalimentari, el talent i col·lectius vulnerables, la mobilitat del futur, la transformació digital de la societat i la millora de la salut i l’assistència sanitària. Més tard, s’hi va incorporar una sisena línia, la Nova Energia d’Osona (NEO).

La memòria recull la informació actualitzada d’aquests projectes estratègics.

24 d'abril de 2024