Què és el blockchain i per a què serveix?

Les empreses comencen a explorar les solucions que ofereix aquesta nova tecnologia, us en mostrem alguns exemples

En moltes empreses, el negoci es basa en el funcionament correcte de la cadena de subministraments i transaccions. Si es perd el control d’aquesta cadena, ja sigui per causes internes o externes, poden haver-hi queixes dels clients i pèrdues de diners.

En aquests moments, un nova tecnologia emergeix com una solució d’aquests problemes: el blockchain o cadena de blocs. Moltes empreses ja es plantegen integrar aquesta nova proposta digital en el seus processos de negoci, des de la manufactura, les vendes, la logístic o els pagaments bancaris, entre d’altres. Ja podem trobar exemples d’empreses que comencen a explorar aquests tipus de solucions.

Per exemple, la famosa cadena de botigues Walmart ha utilitzat blockchain en l’àmbit de la seguretat alimentària per agilitzar la identificació de la procedència de qualsevol article que distribueix. Abans necessitava 7 dies per tenir un informe validat i confiable, ara triga només 2,2 segons.

L’empresa Calconut, amb seu a Alacant, es dedica a la distribució de fruits secs. Ha implementat blockchain pensant en la informació que aporta als seus clients. Aquesta tecnologia garanteix fer pública aquesta informació amb una traçabilitat infalsificable i comparteix dades que van des de l’obtenció fins que surt de les seves instal·lacions.
Detalla el processat, l’envasat, l’emmagatzemament i les matèries primeres involucrades.

El mateix fa Navidul amb els seus pernils. Mostra la granja on s’ha criat el porc (ubicació sobre mapa), les dades de l’assecador, les característiques de la peça i el consum preferent. La tecnologia és transparent per al consumidor ja que garanteix que les dades són exactament les que es generen en origen en cadascun d’aquests punts.

Però, què és el blockchain? De manera breu, es tracta d’una base de dades distribuïda i oberta a la qual tenen accés un nombre il·limitat d’usuaris que poden fer transaccions de manera segura i sense cap tipus d’intermediari. Això fa que no depengui d’una sola persona, autoritat o organització i alhora, degut a com funciona internament, les dades no es poden falsificar un cop introduïdes en aquesta base de dades.

Com funciona aquesta tecnologia?

El blockchain és una immensa base de dades que es distribueix entre milers de participants, els quals accepten les normes de la xarxa. És a dir, és un llibre de registre immutable que conté la història completa de totes les transaccions que s’hi han executat i que no es poden modificar. A cada participant se l’anomena node, que en realitat ve a ser un ordinador més o menys potent. Aquests nodes es connecten en una xarxa descentralitzada, sense un ordinador principal ni cap institució que pugui canviar les normes del joc.

El cor de blockchain resideix en la “cadena de blocs”: el comprador i el venedor introdueixen les dades sobre la transacció en blockchain, que cada 10 minuts construeix blocs amb aquesta informació. Per validar aquest bloc cal que els denominats “miners”, els gestors de cada node, resolguin un complex problema de computació, moment en el qual se li “enganxen” tots els blocs anteriors.

Tècnicament, els blocs es basen en el hash. A partir d’un contingut concret es genera un codi d’una manera ràpida, immediata i poc costosa, el “hash”, que no permet accedir a l’origen i si es canvia el document original canvia automàticament. La cadena de blocs és un seguit de hashs que es van reproduïnt i que es van distribuint de manera aleatòria per tot la xarxa.

La idea darrere de blockchain, i que li dona la seguretat operativa que la defineix, consisteix en el consens de tota la xarxa en base a unes normes concretes: per dur a terme una determinada operació, tots els participants tenen accés a un llibre d’ordres comuna, de manera que solament quan totes les parts estan d’acord es pot registrar un canvi. Si algú registra un canvi sense l’aprovació dels altres, automàticament queda anul·lat tot el que sorgeix a partir de llavors a la cadena de blocs. A efectes pràctics, això significa que és gairebé impossible modificar els continguts originals.

Les principals característiques del blockchain

Blockchain és una base de dades distribuïda, immutable i que permet seguir la traçabilitat que aporta confiança i tranquil·litat (ningú pot modificar dades un cop publicades). Aquesta tecnologia permet intercanvi de valor, el que tenim fins ara a internet és intercanvi d’informació. Aquest tret és realment significatiu en algunes transaccions concretes, com les de diners.

La xarxa cobreix, a hores d’ara, una important necessitat, la transferència de valor, o sigui, intercanvi d’actius que existeixen al món real en una xarxa de manera segura. I ho fa de manera autònoma, amb nodes independents distribuïts arreu del món.

Els miners (que cobren un percentatge per les seves operacions) tenen tota la informació de la cadena. Alhora, cada node genera nous blocs i replica blocs vàlids que ha generat qualsevol altre node de la xarxa.

Tot plegat, en obert. És una informació pública a la qual tothom hi té accés.

Quan necessitem utilitzar blockchain?

Blockchain és una tecnologia en exploració i en molts casos encara ha de demostrar la seva capacitat per fer millor les coses. No val la pena aplicar una tecnologia nova a la nostra empresa si no ens aporta un canvi positiu durant el procés o al nostre producte. Tenim interessos compartits amb els nostres clients? Necessitem algú més que centralitzi i reguli les operacions per tal d’aportar confiança? Són preguntes, entre d’altres, que ens hem de fer abans d’instaurar la cadena de blocs als nostres processos.

En cas d’implementar el blockchain, el primer avantatge passa per facilitar el procés de verificació. Automatitza el procés i el client obté més visibilitat. Si escau, per exemple, pot fins i tot conèixer l’origen de tots els productes que adquireix per assegurar que compleixen els requisits. Mantens un control directe de l’estat del producte i pots traçar en temps real el progrés, cosa que a la indústria del present i del futur esdevé cada cop més necessària.

Un exemple més. Una empresa certifica que els seus contenidors refrigerats faran el transport fins al punt de destí amb una temperatura màxima i mínima fixada. Si el fred sobrepassa aquests llindars, ja sigui per sota o per sobre, el comprador té dret a un descompte del preu original del producte. Tot aquest procés es pot controlar de manera fidedigna amb uns termòmetres situats a dins dels contenidors i que transmetin les seves dades a una cadena de blocs que en donarà fe i ningú podrà manipular a posteriori.

En aquests moments, els usos principals del blockchain són: com a sistema per al segellat de temps, on es demostra que una sèrie de dades han existit i no han estat alterades des d’un instant específic; com a tecnologia per a les monedes virtuals (l’origen del blockchain està en la criptomoneda) i és la base dels contractes intel·ligents, que es generen de forma automàtica.

14 de desembre de 2022