Quant val la meva empresa?

La resposta no sorgeix d’un simple exercici matemàtic, s’han de tenir en compte altres aspectes que no sempre són materials

Si vull cedir o vendre la meva empresa, com se’n determina el valor? El preu dependrà de diversos factors que es poden donar en el procés de venda:

  • Oportunitats. Hi ha diversos compradors o reemprenedors que hi estan interessats?
  • Quina és la motivació i quina és la capacitat financera del comprador o reemprenedor interessat a fer-se’n càrrec?
  • Quina relació hi ha entre vosaltres i el comprador o reemprenedor?
  • Hi ha química entre cedent i comprador o reemprenedor?

Com a cedent, espereu molt de la valoració de la vostra empresa, en la qual podeu veure el resultat d’anys de treball i de sacrifici. Això no obstant, els cedents sovint surten decebuts amb el resultat d’aquesta avaluació, ja que el preu que s’assigna a l’empresa no coincideix amb el valor que ell mateix li atorga.

Heu de ser conscients que el reemprenedor o comprador que adquireixi la vostra empresa no comprarà el seu passat en si, sinó un potencial viable de rendibilitat i de desenvolupament. Per aquest motiu, el preu de transmissió serà un punt intermedi entre l’oferta i la demanda que emana de la vostra negociació amb l’interessat.

L’avaluació sovint està considerada, sense raó, com el resultat d’un exercici merament matemàtic, però en la pràctica s’han de ponderar altres aspectes qualitatius extrets de l’anàlisi econòmica i estratègica de la vostra empresa. S’han de tenir en compte l’esforç i la dedicació al negoci del cedent, dades que es veuran reflectides en l’estratègia de l’empresa, el seu posicionament al mercat i les xifres.

Aquest text és un extracte de l’article “Les 12 claus de la reemprenedoria” que vam publicar al nostre web fa unes setmanes.

Llegeix aquí l’article íntegre

10 de maig de 2023