Publicada la convocatòria d’ajuda ACCIÓ NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2015 – Nuclis Locals

Fins el proper 30 de juliol està oberta la convocatòria d’ajudes d’ACCIÓ per incentivar la realització, de forma individual o consorciada, de projectes empresarials de R+D amb un alt impacte d’internacionalització dels resultats i que es puguin escalar a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.

Els projectes hauran d’estar emmarcats dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i hauran d’identificar els àmbits sectorials d’impacte del projecte dins dels sectors identificats en l’estratègia RIS3CAT (Energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries basades en l’experiència).

Més informació
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/Fitxa_Nuclis_Locals_2015_vfinal_tcm176-216106.pdf

6 de juliol de 2015