Pròrroga de les ajudes especials a les persones treballadores autònomes fins al 30 de setembre de 2021

Aquestes mesures han estat publicades oficialment al BOE el dia 28 de maig de 2021, amb l’objectiu de continuar ajudant el conjunt d’empreses i persones treballadores autònomes, ja que aquestes figuren entre les més afectades per l’aturada de l’activitat econòmica i les restriccions arran de la pandèmia de la Covid-19 al nostre país.

Per això, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció de les persones treballadores autònomes, que inclou la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021. Aquestes mesures extraordinàries queden recollides en els articles 5,6,7,8 i 9 d’aquest RD Llei i són les següents:

1. Exempció en la cotització a favor de les persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat segons el que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener. (article 5)

2. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. (article 6)

3. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7)

4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquelles persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest Reial decret llei (article 8)

5. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes de temporada (article 9)

Informació extreta i més informació a PIMEC

1 de juny de 2021