Projectes d’inversions productives a Catalunya

Beneficiaris

Empreses industrials amb CCAE 10 i 11 i del 13 al 32 amb seu social o operativa a Catalunya o que siguin de nova implantació a Catalunya  

Termini

Fins el 18 d’abril a les 14 h.

Import de l’ajut

 • Inversió mínima:  100.000,00 € per a les micro, petites i mitjanes empreses //    1.000.000,00 € per a les grans empreses
 • Incompatible amb qualsevol altra subvenció a fons perdut atorgat amb fons propis pel Departament en matèria d’Indústria a la persona sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, conceptes subvencionables o projecte d’inversió.
 • Quantia: fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000 € per projecte
 • Despeses subvencionables:
  • Maquinària dels processos productius o components que formin part directament d’una línia de producció.
  • Enginyeria del procés productiu directament associada a les inversions en maquinària.
  • Software associat a les inversions productives. 
  • 20% de les inversions productives en concepte d’instal·lacions necessàries i obra civil per a la posada en marxa de la maquinària o per la millora o nou procés productiu.
  • Criteris de valoració: consultar a les bases.  

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

19 de març de 2024