Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Ajut extraordinari de 200 euros que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

DIRIGIT: A persones treballadores (persones físiques) que es trobin afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació i treballadors per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

Més informació a gencat.cat/tramits

29 d'abril de 2020