Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a

Beneficiaris

Joves artesans/es alimentaris/àries que siguin menors de 40 anys.

Que disposin del carnet d’artesà/ana alimentari/ària .

Que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària

Que hagin treballat de manera destacada en:

  • Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.
  • Incorporació de noves tècniques en l’elaboració de productes artesans alimentaris.
  • Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris.
  • Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans alimentaris.
  • Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.

Termini

Fins al 9 de Juny de 2023.

Import

La dotació del Premi és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

Bases publicades

Accés al tràmit

12 de maig de 2023