Premi al/a la MILLOR JOVE artesà/ana alimentari/ària INNOVADOR/A corresponent a l’any 2024

Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària que dugui a terme actuacions en el món de l’artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans. II Termini: Del 10 de maig al 10 de juny de 2024.

Objecte:

Concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que dugui a terme actuacions en el món de l’artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d’una distinció especial o accèssit.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries del premi i de l’accèssit els/les joves artesans/es alimentaris/àries de Catalunya que reuneixin els requisits següents:

  1. Que siguin menors de 40 anys l’any de la convocatòria.
  2. Que disposin del carnet d’artesà/ana alimentari/ària en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent.
  3. Que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent
  4. Que hagin treballat de manera destacada en qualsevol de les actuacions que descriu el punt 2.2 de les bases reguladores, i que hagin obtingut, com a conseqüència d’aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanals alimentàries.

Quantia de l’ajut:

La dotació del Premi  és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.   

Termini: 

El termini de presentació de sol·licituds va començar el 10 de maig i finalitza el 10 de juny de 2024.

Consulta les bases reguladores
Consulta la convocatòria
Accés al tràmit

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! Sol·licita l’assessorament
14 de maig de 2024