Postgrau en Economia Verda

La UVic-UCC i el Col·legi d’Economistes de Catalunya presenten conjuntament el Postgrau en Economia Verda, que ofereix una formació específica en tots aquells aspectes en què incideix l’economia verda.

Per “economia verda” s’entén una sèrie de pràctiques transversals que afecten tota mena d’activitats econòmiques (indústria, serveis, agricultura…) i de consum, l’aplicació de les quals tendeixen a fer més eficient la gestió i a minimitzar l’impacte des del punt de vista mediambiental. La seva posada en pràctica millora la competitivitat, redueix costos, diferencia productes i serveis i augmenta la satisfacció d’usuaris i consumidors.

L’objectiu del Postgrau és proporcionar una visió de conjunt de les oportunitats que ofereix l’economia verda i facilitar els coneixements tecnològics, econòmics i normatius bàsics que són imprescindibles per identificar-les, prendre les decisions oportunes i gestionar-les convenientment.

Més informació sobre el Postgrau a: http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/postgraus/postgrau-en-economia-verda

10 de març de 2015