Pla estratègic de la formació professional

Les aportacions del teixit empresarial son bàsiques per entendre les necessitats reals i els desajustos existents en l’encaix entre l’oferta en la formació professional i les necessitats del sector productiu de la comarca. Ens agradaria comptar amb la vostra participació.

Una societat que aposta pel desenvolupament de la indústria com a eix de desenvolupament econòmic, necessita generar un ecosistema industrial de cooperació capaç de respondre als nous reptes.
En aquest context es planteja la necessitat de fer una aposta clara per l’adaptació de la formació professional, posant-la en valor en el marc del sistema educatiu i social, reconeixent així el seu paper en la competitivitat futura del territori i sobretot ajustant-la a les necessitats reals i canviants de les empreses, atesa la seva importància per al desenvolupament d’una economia competitiva.

Des del Consell Comarcal d’Osona i Creacció estem elaborant un El Pla estratègic de la Formació Professional. El pla vol millorar l’encaix entre l’oferta formativa i les necessitats del sector productiu de la comarca amb un especial atenció en la formació professional dual i en alternança.

Per entendre les necessitats reals i els possibles desajustos existents són bàsiques les aportacions de les empreses que conformen el teixit empresarial d’Osona.

Podeu participar fent-nos arribar la vostra opinió omplint el formulari que trobareu en el següent enllaç:
Formulari.

Més informació: formacioprofessional@creaccio.cat

24 de febrer de 2016