PERTE – Ajudes per l’impuls de l’economia circular en el sector del plàstic

 Objecte:

 • L’objectiu principal d’aquestes ajudes és donar suport a projectes que contribueixin significativament a millorar la sostenibilitat i la circularitat dels processos industrials i empresarials del sector del plàstic. Es persegueix, a més, millorar la competitivitat i la innovació dins d’una economia circular, fomentant l’ecodiseny, la reducció de residus i l’increment de les taxes de reciclatge. 

Beneficiaris:

 • Les ajudes d’aquesta convocatòria va destinada a:
  • Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia. 
  • Entitats d’economia social que no formi part del sector públic.
  • Agrupacions de les anterior sempre que estiguin participades per almenys, una pime, start-up o entitats d’economia social que compleixi amb els requisits de la convocatòria. 

Despeses subvencionables i quantia de l’ajut:

 • El pressupost es distribueix en les següents categories:
  • Investigació i desenvolupament. 
  • Digitalització per innovar en processos i organització.
  • Increment del nivell de protecció mediambiental. 
  • Millora de la gestió de residus procedents de tercers. 
 • L’intensitat de l’ajuda pot anar del 15% al 60% en funció de la categoria d’actuació i la mida de l’entitat sol·licitant. 

Termini: 

 • El termini per presentar la sol·licitud està oberta i acabarà el 23 de setembre del 2024. Concurrència competitiva.  

Consulta les bases reguladores / Convocatòria 
Accés al tràmit

+ info

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

9 de juliol de 2024