Participació en un programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda

Beneficiaris

Empreses o persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria:
a) amb domicili fiscal a Catalunya.
b) amb estructura empresarial pròpia, de manera que no depenguin d’una marca aliena ni formin part d’un grup empresarial més ampli.
c) amb almenys 2 anys d’antiguitat.
d)  amb almenys 2 treballadors/es a temps complet.
e) que hagi facturat més de 100.000 euros i menys de 50 milions d’euros en l’exercici 2020, 2021 i/o 2022.
f) amb disseny propi.
g) i que vengui per internet a través d’una pàgina web pròpia.

Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.

Termini

Des del 15/6/2023 fins al 29/06/2023 a les 14h

Import

Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria són en espècie.
Es tracta de la participació en un programa d’acceleració per a un màxim de 10 empreses de moda amb una durada de quatre o cinc mesos durant el segon semestre de 2023, i que inclou:
a) sessions conjuntes en què participaran totes les marques –que seran presencials i a la ciutat de Barcelona–, i
b) sessions individuals d’implementació d’aquest coneixement als reptes i estratègia de cada marca.

Sol·licitud

Bases publicades

19 de juny de 2023