Osona Lab City, més d’un any impulsant l’empoderament digital a la comarca

El projecte d’innovació social i digital està impulsat pels ajuntaments de Vic i Manlleu, Creacció i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Les principals actuacions que s’han dut a terme fins ara en el marc del projecte Osona Lab City son: creació i adequació de nous espais; Impuls d’activitats i formacions; Instal·lació de maquinària digital per a la ciutadania i les empreses; disseny d’accions d’empoderament digital; i allotjament i incubació de projectes.

Des de mitjans de 2021, aquest projecte comarcal d’innovació social i digital connecta persones, empreses, emprenedors i territori a les noves tecnologies i a les oportunitats econòmiques, de coneixement i d’empoderament que se’n deriven. Tot seguit, es detallen algunes de les actuacions realitzades en aquest primer any de projecte.

Laboratori d’Innovació Social Digital (LISD)

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) pren part en el projecte a través del Laboratori d’Innovació Social Digital (LISD), situat al barri del Remei de Vic. Fins ara, el LISD ha treballat en diverses accions per al desenvolupament de les competències digitals de la població jove, especialment d’aquella més vulnerable.

Primerament, el LISD ha realitzat una recollida de dades a través de les entitats del barri per tal d’establir les necessitats sociodigitals dels joves. Tot seguit, s’han dut a terme un conjunt d’accions per tractar aquestes necessitats amb centres com l’Escola la Sínia, Col·legi Sagrat Cor, CFA Montseny, Casal Claret o Clau de Pas. Aquestes accions s’han centrat en l’ús de les tecnologies per tal de conèixer el territori, aprendre la llengua, encarar els estudis de secundària, realitzar qüestionaris inclusius, o desenvolupar projectes multimèdia. Moltes d’aquestes accions s’han realitzat amb la participació d’estudiants de la UVic-UCC, buscant l’acostament de la universitat al territori.

Actualment, el LISD està impulsant les extraescolars compartides de robòtica a l’escola la Sínia, i està enllestint la creació d’un mapa interactiu de recursos i actuacions comunitàries per als joves.

MediaLab – Biblioteca Pilarin Bayés

L’espai de creació i experimentació en cultura digital MediaLab, situat a la Biblioteca Pilarin Bayés, s’ha d’anar erigint com un dels nuclis de creació i experimentació de la ciutat en els camps de la música, l’audiovisual, el disseny, el videojoc o les tecnologies immersives. 

Entre d’altres, el MediaLab acull col·laboracions d’innovació pedagògica i suport educatiu i ja s’hi estan desenvolupament els primers projectes amb l’Escola d’Arts o la UVic-UCC. Pel seu tarannà polivalent, l’espai Lab també ha acollit sessions de divulgació i debat al voltant de les tecnologies i les comunitats maker, i també es treballa en el disseny i la inclusió d’accions a la programació de tardes joves en clau laboratori ciutadà. Des de la seva posada en marxa l’octubre del 2022, al MediaLab s’han atès 23 propostes artístiques i 13 enregistraments.

A banda, s’està treballant amb l’àrea de Cultura en el desplegament d’una nova xarxa de suports a la creació, que ha de fomentar i impulsar els projectes artístics i culturals a la ciutat. En aquest sentit, el Lab pot acollir dinàmiques formatives, comunitats de pràctica i aprenentatge o el desenvolupament de projectes per part de col·lectius ciutadans.

FabLab – Centre Cívic Can Pau Raba

L’espai de fabricació digital FabLab, al Centre Cívic de Can Pau Raba, és un laboratori ciutadà dedicat a la cultura maker i la sostenibilitat. Acull sessions d’aprenentatge, desenvolupament de prototips i projectes. La filosofia que promulga és la d’aprendre fent, i fer en funció de les necessitats de l’entorn. 

Aquest 2022, s’ha adequat l’espai i s’hi ha posat en marxa més maquinària associada a la cultura maker. Actualment, l’espai compta amb impressora 3D de filament i de resina, termoformadora, fresadora CNC, escàner 3D, talladora i gravadora làser o plòter de tall, entre d’altres eines digitals i analògiques. Aquest fet ha permès dur a terme diversos tallers entorn de la fabricació digital dins de la programació dels centres cívics. El 2022 es van realitzar a l’espai quatre tallers de sensibilització, 42 persones impactades i sis prototips en elaboració. 

A partir d’aquest 2023 l’oferta de tallers s’ha ampliat i, alhora, l’espai també ha començat a acollir altres iniciatives, tant formatives com de projectes ciutadans: en destaquen tallers com els d’escàner i impressió 3D, els tallers joves i projectes com el Cicle Codi Obert o el NanoSat Osona. Actualment, l’espai també està obert per atendre el públic i acollir propostes, peticions o idees cada dilluns de 12.00 h a 14.00 h i cada dijous de 12.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00h.

ETC 

L’espai d’exhibició i creació en arts escèniques i audiovisuals ha gaudit de la inversió per a la millora de les seves instal·lacions. En el procés de vertebració de la xarxa de suports a la creació de la ciutat esdevé un puntal que, en el seu oferiment de realització de residències de creació escènica, s’articula amb els nous recursos que suposen el MediaLab i el FabLab.

Durant el 2022 a l’espai s’hi han dut a terme més de 100 activitats de producció i exhibició, vuit residències artístiques i tres acompanyaments de formació, alhora que dues de les iniciatives dutes a termes han gaudit dels recursos del MediaLab i l’ETC. Amb la vertebració de la xarxa de suport a la creació de la ciutat, s’espera multiplicar aquesta transferència entre equipaments de forma exponencial.

Districte KIV

A l’espera que les obres d’ampliació d’espai permetin activar noves places, el VIT ha allotjat i incubat diversos projectes professionals que treballen en àmbits especialitzats com  l’IoT industrial, l’anàlisi de dades, components per a la indústria, les solucions “cloud” i la seguretat i sistemes. També s’hi ha dut a terme la incubació i acompanyament de 24 projectes. 

Per altra banda, s’ha prototipat i executat amb èxit una nova opció formativa per generar talent basada en el model academy. La iniciativa Osona Digital Academy F5, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vic, ha ofert una formació en programació de 850 hores per a persones sense cap tipus d’experiència en aquest àmbit amb el repte de convertir-les en desenvolupadores vàlides per entrar al mercat laboral digital. Ha obtingut els següents resultats: 850 hores de formació, 11 persones formades i set d’inserides. En aquesta iniciativa, a diferència d’altres models formatius més tradicionals, els alumnes aprenen a través de projectes pràctics, individuals i col·laboratius, i en contacte amb empreses del sector.

En l’àmbit de la generació de nou talent digital també s’ha impulsat la creació i evolució d’Osona TIC Talent, un marc de treball entre empreses del sector TIC i el món educatiu que han col·laborat explorant fórmules per assignar les pràctiques a les empreses. També s’ha treballat i aplicat una proposta de modificacions del currículum acadèmic que imparteixen en els cicles de grau superior de sistemes i programació perquè els continguts s’ajustin més al dia a dia de les empreses. Actualment, la base d’empreses d’aquest grup de treball s’ha ampliat a 14.

També s’han promogut jornades tècniques i tallers que han treballat temes vinculats al marketing i la visibilitat de les empreses al canal digital, la seguretat informàtica, l’ús de tecnologies blockchain en projectes tecnològics o el disseny de nous serveis i models de negoci a la indústria. A banda de les accions de tall formatiu també s’ha realitzat assessoraments i sessions de contrast per acompanyar les empreses en aspectes concrets de la transformació digital. 

En l’àmbit de la difusió i la sensibilització s’ha fet una aposta per actualitzar la forma en què es donen a conèixer les novetats i l’actualitat del món digital per a professionals i empreses. Aquesta nova aposta s’anomena 3BITS i es tracta d’un podcast que acosta la innovació, les novetats del món tecnològic i dels negocis digitals a la comarca, i al qual cada 15 dies s’hi poden trobar entrevistes i tertúlies amb professionals i persones emprenedores del sector digital. Durant el 2022 s’han enregistrat sis episodis, que han tractat temes com la intel·ligència artificial, els nous models de banc digital i tendències en el pagament online, l’evolució de l’ecommerce i la vigència de les fires, i projectes empresarials com Brand Your Shoes, Geomatico o Abaq.

Manlleu Smart City Lab

Des de l’Ajuntament de Manlleu, s’ha arrencat l’espai del TechHub, situat a La Salle. Aquest espai s’ha dotat de maquinària de creació, capacitació i innovació tecnològica com ara impressores 3D, fresadora i talladora làser. 

Des del Lab Manlleu s’han dut a terme dues jornades tecnològiques divulgatives amb la Cambra de Comerç amb més de 20 empreses assistents i s’ha iniciat el cicle de formacions en noves tecnologies de més de 150 hores i oportunitats de negoci amb EURECAT amb més de 15 empreses inscrites fins al moment. 

Pel que fa al projecte Manlleu Smart City, s’han desenvolupat les plataformes Smart Energy i Smart Residus. També ha tingut lloc la sensorització d’infraestructures urbanes per al control de consums energètics dels edificis municipals.

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) està cofinançat per la Generalitat de Catalunya i està impulsat per l’Ajuntament de Vic, que n’ha assumit la coordinació, l’Ajuntament de Manlleu, l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement Creacció i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l’Ajuntament de Calldetenes com a soci beneficiari.

22 de març de 2023