Osona i Lluçanès: generador d’activitat econòmica i ocupació en el sector agroalimentari. Implantació de la iniciativa Osona Biocircular

Fa temps que tenim identificats els reptes i oportunitats del sector, s’ha consensuat una agenda compartida entre els agents públics, socials, econòmics, del coneixement per impulsar la transformació del sector agroalimentari d’Osona i transitar d’un model amb predomini del producte commodity cap a un model de més valor afegit i ocupació de qualitat.

Així neix la iniciativa Osona Biocircular que té com a objectiu incrementar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i ambiental del sector productiu d’Osona per a passar de produir els aliments del present a produir els aliments del futur.

En aquest sentit els projectes impulsats en el marc d’aquesta iniciativa persegueixen acompanyar al sector agroalimentari en la seva adaptació/transformació perquè segueixi sent un sector competitiu i viable. Si el sector no és sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment no serà viable.

Davant d’aquest enorme repte cal acompanyar a les empreses agroalimentàries d’Osona i Lluçanès amb recursos, eines i coneixement i talent per a fer front als nous reptes del sector.

La implementació de la iniciativa Osona Biocircular es concreta en el desplegament de  6 subprojectes:

  1. Consolidació del Servei d’assessorament a les empreses agroalimentàries. Es vol consolidar el servei d’acompanyament per a generar nous models de negoci i llocs de treball al sector agroalimentari, acompanyar a les persones emprenedores en la ideació del seu model de negoci, als agroproductors en el seu creixement i consolidació i fomentar sinergies entre tots els agents de l’ecosistema d’agroproductors d’Osona i Lluçanès.
  2. Dinamització de les Infraestructures compartides existents al territori. Es volen dinamitzar les infraestructures compartides de la Formatgeria i Espai Test del Lluçanès i treballar per a implementar noves infraestructures compartides com seria un escorxador de baixa capacitat amb sala d’elaboració de petits animals amb la possibilitat de fer-ho en ecològic o un obrador de productes elaborats.. 
  3. Gestió sostenible de la ramaderia a Osona. Es vol seguir treballant per millorar la gestió dels residus de la ramaderia a través de la seva reducció i valorització. Es faran activitats d’assessorament i sensibilització a les empreses ramaderes.
  4. Consolidació acceleradora Foodies. Es vol consolidar la línia de treball engegada amb les empreses agroalimentàries per a que innovin. Es pretén detectar oportunitats per a la  valorització de productes i la identificació de nous models de negoci.
  5. Visibilitat de la iniciativa i aliances amb  altres territoris de Catalunya i Europa. Es faran aliances amb altres territoris per a que Osona Biocircular tingui impacte a nivell català i europeu a través e sumar sinèrgies amb l’estratègia del Bio Hub Cat.

Aquest projecte està emmarcat dins del Programa de projectes innovadors i experimentals regulat per la RESOLUCIÓ EMT/500/2022, de 18 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246).

26 d'octubre de 2022