Observatori Socioeconòmic d’Osona: Publicació de l’Informe Territorial de la província de Barcelona

Osona és la primera comarca de la província en increment d’ocupació

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona van presentar dilluns passat l’Informe territorial 2015. D’acord amb l’Informe, la recuperació econòmica es dóna a tota la demarcació i per primera vegada des de l’esclat de la crisi, l’evolució del nombre d’empreses i de l’ocupació són positives a tota la província. Els punts a favor han estat la millora de la demanda interna, el consum i la inversió en béns d’equipament, en contra el sector exterior, que ha tingut un comportament negatiu; les importacions han superat les exportacions.

L’increment de l’ocupació a Osona ha estat del 5,1%, al capdavant de la resta de comarques de la província de Barcelona durant el 2014. El sector industrial ha aplegat el 31,4% dels llocs de treball, duplicant la mitjana provincial (15%) mentre que el sector serveis només ha ocupat al 58,6% dels treballadors, molt per sota de la mitjana (79,6%). Tot i el bon comportament en la creació de llocs de treball, Osona és la tercera comarca amb menys assalariats dins l’economia del coneixement (32,7%), només per darrere de l’Anoia i l’Alt Penedès, i més de deu punts per sota del total provincial.

L’atur registrat va disminuir un 11% durant el 2014, situant-se a nivells del 2009. Per grups d’edat, Osona és la segona comarca amb major proporció d’aturats de més de 45 anys (52,9%), només superada pel Berguedà. L’atur va disminuir en tots els nivells formatius però destaca la reducció en el grup de tècnics superiors (-15,6%).

Veure les dades

6 de juliol de 2015