Observatori Socioeconòmic d’Osona: La taxa d’atur d’Osona segueix baixant lleugerament

La taxa d’atur registral del mes de setembre a la comarca és del 14,03%

Les dades de l’atur publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació relatives al mes de setembre indiquen que hi ha a la comarca 10.579 persones registrades a les llistes de l’atur. Després del lleuger increment d’aturats el passat mes d’agost, el setembre mostra 76 persones menys a l’atur que el mes anterior. Si comparem la taxa d’aquest setembre (14,03%) està 2 pp per sota la taxa del setembre del 2014 (16,14%) i més de 4 pp per sota la taxa del setembre del 2013 (18,37%).

La comarca no ha seguit la tendència general catalana, que ha augmentat les llistes d’aturats aquest setembre en 6.881 persones més respecte a l’agost.

En relació a l’atur per sexe, l’atur femení ha tingut un comportament millor que el masculí a Osona. Mentre els aturats masculins s’han incrementat un 0,62% respecte al mes d’agost (4.503 a l’agost a 4.531 al setembre), l’atur femení ha disminuït un -1,69% aquest darrer mes, passant de 6.152 dones aturades a 6.048.

Pel que fa a l’atur per grups d’edat, tots els grups d’edat han disminuït la taxa respecte al mes anterior excepte el grup de menors de 25 anys que ha passat d’una taxa del 15,74% a l’agost a una taxa del 16,68% al mes de setembre.

Veure les dades

9 d'octubre de 2015