Observatori Socioeconòmic d’Osona: La població d’Osona creix un 0,46% respecte l’any anterior

155.641 habitants segons xifres oficials del padró d’habitants, 2016

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) la població de la comarca d’Osona va augmentar en 716 habitants respecte les dades de l’any anterior. La població creix a 23 municipis de la comarca, mentre que a 26 municipis decreix i només un municipi continua amb la mateixa població que l’any anterior.

La població resident a la comarca d’Osona era de 155.641 habitants, a 1 de gener del 2016. No es destaquen canvis importants, només un lleuger increment del 0,46% respecte a l’any anterior.

Variacions població 2015-2016 àmbits territorials(1)

Evolució de la població Osona_ 2000-2016

Veure les dades

3 de febrer de 2017