Observatori Socioeconòmic d’Osona: El 50% de les cooperatives d’Osona es concentren en el sector serveis

El sector industrial en reuneix el 29% i gairebé la totalitat d’aquestes corresponen a cooperatives de treball associat

El sector de la construcció agrupa el 12% del total de cooperatives i el sector agrari el 9% restant. A Osona hi ha 101 cooperatives en actiu, de les quals 41 estan situades a Vic (41%). Les cooperatives de treball associat són, amb diferència, les més destacades (un 79%) , un percentatge superior que al conjunt de Catalunya (75%).

Les cooperatives de treball associat estan repartides en diversos subsectors. Hi predominen els subsectors de sacrifici de bestiar i conservació de carn (10 cooperatives), fabricació de mobles (4), fabricació de productes metàl·lics (3), serveis personals (3), construcció d’edificis (3) i restauració (3).

Veure les dades

29 de juny de 2015