Oberta nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Oberta una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol (DOGC núm. 8170, de 6.7.2020), modificada per l’Ordre ARP/163/2020, de 23 de setembre (DOGC núm. 8236, de 29.9.2020), i per l’Ordre ARP/177/2020, de 16 d’octubre (DOGC núm. 8251, de 21.10.2020).

Termini: El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC i finalitza el 2 de novembre de l’any 2020, inclòs, per als lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 30 d’octubre de l’any 2020.

 

Més informació aquí

26 d'octubre de 2020