Novetats de la campanya de la renda del 2024.

La campanya de la renda ja ha començat!!!  Va començar  el 3 d’abril i s’allargarà fins a l’1 de juliol, i per primer cop tots els autònoms hauran de presentar la declaració.

Els Autònoms heu de saber que: 

  • Una de les novetats importants és que, a diferència dels treballadors per compte d’altri, tots els autònoms que hagin estat donats d’alta durant el 2023 o abans, han de presentar la declaració de la renda, encara que no arribin als ingressos mínims i independentment del període d’alta.
  • S’eleva la reducció de les despeses de difícil justificació fins al 7 % i amb un màxim de 2.000 euros, pels que tributin per estimació directe simplificada. 
  • Els autònoms que determinin el seu rendiment net mitjançant el mètode d’estimació objectiva podran aplicar una reducció general del 10 %, en lloc del 5 % anterior.
  • Els autònoms que treballen des de casa tindran una deducció del 30 % de les despeses de subministraments que estiguin relacionades amb l’activitat laboral.

https://www.uoc.edu/ca/news/2024/noves-deduccions-reduccions-novetats-campanya-renda-del-2024

Deducción enfocades a la sostenibilitat

Per les Empreses:

  • Es podran amortitzar lliurement les plaques solars que s’hagin instal·lat entre el 20 d’octubre del 2022 i tot l’exercici 2023. L’import màxim que pot ser amortitzat lliurement és el de 500.000 euros.  Aquest incentiu està condicionat a que, durant els 24 mesos següents a l’inici de l’exercici en el que es posin en funcionament la instal·lació, la plantilla mitjana ha de ser igual o superior a la dels 12 mesos anteriors.
  • També es permet l’amortització accelerada en determinats vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques, així com en les infraestructures de càrrega dels mateixos. Es podrà amortitzar multiplicant per 2 el coeficient màxim previst en les taules d’Hisenda i sempre que els elements d’actiu entrin en funcionament en els períodes impositius 2023, 2024 o 2025. De totes maneres, si la vostra empresa és de reduïda dimensió, aquest incentiu no us suposarà un avantatge addicional, ja que per defecte pot amortitzar el doble de ràpid tots els actius nous que adquireixi. Per tant, a la pràctica, aquest nou incentiu només beneficia a les grans empreses. 

Per les Persones particulars:

  • També poden gaudir de la deducció per a l’adquisició de vehicles elèctrics  en la seva Renda 2023. És una novetat d’aquesta campanya de l’IRPF que els particulars que hagin adquirit un vehicle nou elèctric a partir del 30 de juny de 2023 -les compres anteriors a aquesta data no donen dret a la deducció- han de tenir en compte que es podran practicar una deducció del 15% del valor d’adquisició del vehicle, sempre que es compleixin determinats requisits.

Ajudes

PROGRAMA DE SUPORT PER A L’OBERTURA, REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS. SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA (CCAM) per al 2004.”

A partir del dia 8 de maig del 2024 i fins esgotar el pressupost, els autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris, poden demanar les ajudes al suport per a l’obertura, reforma i millora d’establiments. I com a novetat d’aquest any, s’inclou les ajudes per a l’optimització de l’ús de l’aigua. 

TIQUET RURAL LEADER. AJUTS PER A LA CREACIÓ O ADQUISICIÓ D’EMPRESES (NO AGRÀRIES) EN LES ZONES RURALS LEADER”

Desde el 26 d’abril i fins el 27 de maig, es pot demanar l’ajut de fins a 35.000€ per a la creació o adquisició d’empreses, si ets d’una zona rural Leader. 

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

16 de maig de 2024