Noves mesures per al sector cultural

El Consell de Ministres ha aprovat un nou reial decret llei de suport al sector cultural que preveu inversions i ajudes, així com mesures laborals, de caràcter fiscal i incentius. El Ministeri de Cultura i Esports ha anunciat que injectarà 20 milions d’euros a la societat de garantia recíproca CREA SGR; una part d’aquesta quantitat es destinarà a sufragar el cost de la comissió d’obertura dels avals dels préstecs a empreses del sector cultural amb motiu de la Covid-19, i la resta al fons de provisions tècniques. Entre altres mesures, aquest reial decret llei possibilita l’abonament de les despeses subvencionables realitzades quan les activitats no s’hagin pogut desenvolupar de forma total o parcial pel coronavirus. D’altra banda, habilita l’accés extraordinari dels treballadors de la cultura a la prestació per desocupació.

 

Més informació

6 de maig de 2020