Nova línia de subvencions a Vic per a fomentar l’ocupació

L’Ajuntament de Vic ha aprovat una nova línia de subvencions orientades a estimular la creació i la formació de llocs de treball i a disminuir la taxa d’atur a la ciutat. Les ajudes s’adrecen a empreses i tenen per objectiu finançar la contractació laboral d’una persona que formi part d’un d’aquests dos col·lectius: joves menors de 30 anys o persones majors de 45 anys.

A la convocatòria s’hi pot presentar qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per a subscriure un contracte laboral. Aquest haurà de tenir una durada mínima de 9 mesos, i correspondre a una jornada laboral igual o superior al 50%.

Pel que fa als contractats, tots hauran de trobar-se en situació d’atur, i no haver treballat de forma indefinida per a l’empresa almenys els 12 mesos anteriors a la data de la nova contractació. Els joves, a més, hauran de disposar d’una titulació mínima de cicle formatiu de grau mitjà. A més, caldrà que estiguin empadronats a Vic amb una antiguitat mínima de sis mesos i inscrits a l’Oficina de Treball (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

La subvenció s’ha de tramitar a través de l’oficina virtual del web de l’Ajuntament de Vic, on també es poden consultar les bases de la convocatòria. Estarà oberta fins a esgotar la dotació pressupostària o, com a molt tard, fins al novembre d’aquest any.

20 d'abril de 2017